حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم-سوره ی قلم باز

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم-سوره ی قلم باز

بسم الله الرحمن الرحیم
قرآن کریم-سوره ی قلم
باز چون به درگاه حق نالید خدایش برگزید و از صالحانش گردانید.
البته نزدیک است که کافران به چشمان (بد) خود (چشم زخمت زنند و) از پایت در آورند

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید