گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

۷۰ درصد از زنان سرپرست خانواده بی‌سواد هستند. * ۸۲

۷۰ درصد از زنان سرپرست خانواده بی‌سواد هستند.
* ۸۲ درصد از زنان سرپرست خانواده بیکار هستند.
* ۴۷ هزار زن پس از استفاده از مرخصی زایمان ۹ ماهه اخراج شده‌اند.
برای اینها چه کنیم؟ به «فیفا» نامه بزنیم یا چه؟

*

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید