گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

آقای مطهری‌ پست خلاف واقعش درباره خودسوزی #سحر_خدایاری(حکم شش ماه حبس)

آقای مطهری‌ پست خلاف واقعش درباره خودسوزی #سحر_خدایاری(حکم شش ماه حبس)

آقای مطهری‌ پست خلاف واقعش درباره خودسوزی (حکم شش ماه حبس) را نه پاک کرد نه اصلاح

امروز نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشته و خیلی زیرپوستی اشتباهش را اصلاح کرده

بی بی‌سی هم همینطور زیرزیرکی اما باز با شیطنتهای خاصش پذیرفته واقعیت چه بوده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید