گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

صبا کمالی قرار نبود ، هدف از این بلوا را آشکار

صبا کمالی قرار نبود ، هدف از این بلوا را آشکار

صبا کمالی قرار نبود ، هدف از این بلوا را آشکار کند ولی باور کنید یا نکنید ، این جنجال عامدانه در ساعات منتهی به عاشورا به پا شد تا آن را به حاشیه ببرد .
بهانه است ، اصل عاشورا نشانه است!

بازیگر که نشدی، ببین تو بیشرفی میتونی ازمهناز افشارو علیدوستی وکوثری سبقت بگیری ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید