تو مرحله"بیا روزای اخر تابستونه و من واقعا نمیدونم دیگه چه

تو مرحله"بیا روزای اخر تابستونه و من واقعا نمیدونم دیگه چه گهی بخورم که حداقل امسال تابستون رو ترکونده باشم" رها شدم=|

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید