گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

امام خامنه‌ای : 🔴 اگر معیار تقوا در

امام خامنه‌ای : 🔴 اگر معیار تقوا در

امام خامنه‌ای :

🔴 اگر معیار تقوا در جامعه عوض شد، معلوم است که انسان با تقوایی مثل حسین ‌بن ‌علی(ع) باید خونش ریخته شود. ۷۱/۴/۲۲

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید