#شخصیت_شناسی -افرادی که اسم و فامیل خود-افرادی که اسم و فامیل خود را در امضای خود می‌نویسند یا از خطوط منحنی استفاده می‌کنند دارای انعطاف‌پذیری بیشتری در مقایسه با اشخاصی که خطوط شکسته را به کار می‌برند،هستند✍🏻

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید