گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

صد آینه نور ، نقش پیشانی ماست اسلام

صد آینه نور ، نقش پیشانی ماست 
 اسلام

صد آینه نور ، نقش پیشانی ماست

اسلام طریق سرخ ایرانی ماست

این شور پر از شعور عاشورایی

از برکت سید خراسانی ماست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید