#شخصیت_شناسی -افرادی که دست خط ریزی دارند:-افرادی که دست خط ریزی دارند: اغلب دقیق، درسخوان و خجالتی هستند اشخاصی که درشت می‌نویسند بیشتر برونگرا و اجتماعی هستند یا سعی در جلب توجه دیگران دارند♡

مشاهده همه ی 1 نظر