گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

امام خامنه ای؛ 🔴استکبار جهانی از عاشورا به

امام خامنه ای؛ 🔴استکبار جهانی از عاشورا به

امام خامنه ای؛

🔴استکبار جهانی از عاشورا به شدت بیمناک است و لذا با آن مخالفت می کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید