حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

((بسم الله الرحمن الرحیم)) وَإِن یکادُ الَّذِینَ کفَرُ‌وا

((بسم الله الرحمن الرحیم)) وَإِن یکادُ الَّذِینَ کفَرُ‌وا

((بسم الله الرحمن الرحیم))

وَإِن یکادُ الَّذِینَ کفَرُ‌وا لَیزْلِقُونَک بِأَبْصَارِ‌هِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکرَ‌ وَیقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکرٌ‌ لِّلْعَالَمِینَ
قرآن کریم-سوره ی شوری

خدا آفریننده ی زمین و آسمانها برای شما آدمیان از جنس خودتان زنان را جفت شما قرار داد و نیز چهارپایان را جفت نر و ماده آفرید تا به این تدبیر ازدواج شما را خلق بی شمار کند.آن خدای یکتا را هیچ مثل و مانندی نیست و او به کردار بندگان شنوا و بیناست.
========================================
عکاس-ح/قاصدک/

رخ گل
مشاهده همه ی 4 نظر
KOROSH
اصفهان - اصفهان
524 پست
KOROSH-s
KOROSH-s
KOROSH : آیه 51 و 52 سوره قلم است و معنیش هم این میباشد

و کافران چون قرآن را شنیدند نزدیک بود که تو را با چشمان خود به سر درآورند و می گویند که او دیوانه است و حال آنکه قرآن برای جهانیان جز اندرزی نیست
حسام الدین شفیعیان
خراسان رضوي - مشهد
298 پست
h363
h363
حسام الدین شفیعیان : قرآن کریم-سوره ی قلم
البته نزدیک است که کافران به چشمان (بد) خود (چشم زخمت زنند و) از پایت در آورند
ترجمه الهی قمشه ای
البته نزدیک است که کافران به چشمان (بد) خود (چشم زخمت زنند و) از پایت در آورند، آن گاه که آیات قرآن بشنوند و (چون در فصاحتش حیرت کنند از شدت حسد) گویند که این شخص عجب دیوانه است.

البته نزدیک است که کافران به چشمان (بد) خود (چشم زخمت زنند و) از پایت در آورند
که شما کل آیه 51 رو لطف کردید و کامل کردید و ترجمه ای که شما فرمودید
و كافران چون قرآن را شنيدند نزديك بود كه تو را با چشمان خود به سر درآورند و مى‌گويند كه او ديوانه است، و حال آنکه قرآن برای جهانیان جز اندرزی نیست

آیت الله مکارم شیرازی باید باشد ترجمه که شما فرمودید.
حسام الدین شفیعیان
خراسان رضوي - مشهد
298 پست
h363
h363
حسام الدین شفیعیان :
 نوشته اصلی توسط KOROSH
آیه 51 و 52 سوره قلم است و معنیش هم این میباشد

و کافران چون قرآن را شنیدند نزدیک بود که تو را با چشمان خود به سر درآورند و می گویند که او دیوانه است و حال آنکه قرآن برای جهانیان جز اندرزی نیست
قرآن کریم-سوره ی قلم
البته نزدیک است که کافران به چشمان (بد) خود (چشم زخمت زنند و) از پایت در آورند
ترجمه الهی قمشه ای
البته نزدیک است که کافران به چشمان (بد) خود (چشم زخمت زنند و) از پایت در آورند، آن گاه که آیات قرآن بشنوند و (چون در فصاحتش حیرت کنند از شدت حسد) گویند که این شخص عجب دیوانه است.

البته نزدیک است که کافران به چشمان (بد) خود (چشم زخمت زنند و) از پایت در آورند
که شما کل آیه 51 رو لطف کردید و کامل کردید و ترجمه ای که شما فرمودید
و كافران چون قرآن را شنيدند نزديك بود كه تو را با چشمان خود به سر درآورند و مى‌گويند كه او ديوانه است، و حال آنکه قرآن برای جهانیان جز اندرزی نیست

آیت الله مکارم شیرازی باید باشد ترجمه که شما فرمودید.
حسام الدین شفیعیان
خراسان رضوي - مشهد
298 پست
h363
h363
حسام الدین شفیعیان :
 نوشته اصلی توسط KOROSH
آیه 51 و 52 سوره قلم است و معنیش هم این میباشد

و کافران چون قرآن را شنیدند نزدیک بود که تو را با چشمان خود به سر درآورند و می گویند که او دیوانه است و حال آنکه قرآن برای جهانیان جز اندرزی نیست
و آیه 52 سوره قلم
و حال آن که این کتاب الهی جز ذکر و پند و حکمت برای عالمیان هیچ نیست
ترجمه-مهدی الهی قمشه ای