گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

ما زنده به عشقیم و در این دم عدمی نیست

ما زنده به عشقیم و در این دم عدمی نیست

ما زنده به عشقیم و در این دم عدمی نیست
ما دل به تولای تو دادیم و غمی نیست

دست تو گره خورده به دستان علمدار
تا خصم نگوید یل صاحب علمی نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید