گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

صد شکر که دستان ولی بر سر ماست

صد شکر که دستان ولی بر سر ماست

صد شکر که دستان ولی بر سر ماست

دستان اباالفضـــــــل علــی یاور ماست

ما فاتح فتـــــــــــــنه های دورانیم چون

سید علی خامنه ای رهبــــــــر ماست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید