به یارو میگن: کجا کار میکنی؟ ميگه: من

به یارو میگن: کجا کار میکنی؟

ميگه: من تو N.M.A مشغول کارم.
ميگن: نيروگاه مرکزی اتمی؟

ميگه: نه, نانوايی ممد افغانی 😂

مشاهده همه ی 2 نظر