گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

امام خامنه ای خطاب به جوانان: راه خدا

امام خامنه ای خطاب به جوانان: راه خدا

امام خامنه ای خطاب به جوانان:

راه خدا امید بخش است اما هموار نیست؛ در این راه ثابت قدم باشید و استقامت کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید