‏برای مادربزرگم یه پرستار دختر ۲۵ ساله گرفتن

‏برای مادربزرگم یه پرستار دختر ۲۵ ساله گرفتن

از بس خوشگله روند دید بازدیدش از ملاقاتیاش بیمارستان هم بیشتر شده،

دیگه یه دفتر درست کردیم اسمارو مینویسیم بعضیا دوبار نیان😂😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید