گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

♨️فکر کن ظهر عاشوراست.😞 در کنار حسین(ع)جنگیدن

♨️فکر کن ظهر عاشوراست.😞 در کنار حسین(ع)جنگیدن

♨️فکر کن ظهر عاشوراست...😞

در کنار حسین(ع)جنگیدن
غیرت و زخم تیغ می خواهد
انتخاب چنین سرانجامی
اعتقادی عمیق می خواهد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید