آراسته
لوسلوس
آراسته

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی! من

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی! من

.
تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام...
.

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید