دختره شب عروسیش به داماد میگه بیا ستاره های آسمونو بشماریم

دختره شب عروسیش به داماد میگه بیا ستاره های آسمونو بشماریم


داماد میگه چرت نگو عزیزم از امشب به بعد باید دراز بکشی گلهای قالی رو بشماری 😂😂


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مشاهده همه ی 1 نظر