گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

#عبدالله که باشی، حلقه زدن دشمنان به دور امامت را تاب

#عبدالله که باشی، حلقه زدن دشمنان به دور امامت را تاب

که باشی، حلقه زدن دشمنان به دور امامت را تاب نمی آوری...

آنکه امامش را ببیند و بی تفاوت باشد و کاری نکند، بنده شیطان است نه بنده‌ ی خدا...

◾️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید