amiraj
amiraj

دلفین ها برای اینکه جفت‌گیری داشته باشن، دلفین ماده رو اسیر

دلفین ها برای اینکه جفت‌گیری داشته باشن، دلفین ماده رو اسیر میکنن و اون ماده بدبخت تا وقتی باهاشون جفت‌گیری نکنه اجازه نداره غذا بخوره
کاری که ما هنوز عقلمون نرسیده بود 😁😂😂

👅

مشاهده همه ی 4 نظر
sooode
اصفهان - اصفهان
44 پست
overtime
overtime
sooode : خاععععک👐😂😂😂
amiraj

938 پست
amiraj66666
amiraj66666
amiraj : بنظر منم باید ادم ها همین کارو بکنند {-7-}
sooode
اصفهان - اصفهان
44 پست
overtime
overtime
sooode : اشتباهت همین جاست دیگه آدما حاظرن گرسنگی بکشن ولی زیر بار حرف زور نرن
amiraj

938 پست
amiraj66666
amiraj66666
amiraj : کی گرفته اتقاقن برعکس گرسنگی بکشین راحتتر میشه روشون مانور داد