گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

#علی بودی و شبیه پیغمبر. کل صحرا پُر شد از

#علی بودی و شبیه پیغمبر. کل صحرا پُر شد از

بودی و شبیه پیغمبر...
کل صحرا پُر شد از بُغض علی و جانِ پیغمبر...

به جوانی ات قسم، با امام خود عهد میبندیم که آخرالزمانی خیبری را برای یهود رقم بزنیم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید