آراسته
لوسلوس
آراسته

‌. ‏یکی را ‏دوستش داری ‏که او دنبال غیر از

‌. ‏یکی را ‏دوستش داری ‏که او دنبال غیر از

‌.
‏یکی را ‏دوستش داری ‏که او دنبال غیر از توست
‏کجا دیدی جهانی را ‏به این شوریده احوالی
.

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید