گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

بَر دوش میکِشی عَلَم سُرخ مَکتبم

بَر دوش میکِشی عَلَم سُرخ مَکتبم

بَر دوش میکِشی عَلَم سُرخ مَکتبم...


خدایا، تا انقلاب مهدی خامنه ای نگه دار...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید