نگـ ✿ ـار✔ تبسـ ــم پاییــ ــز
لوسلوس
نگـ ✿ ـار✔ تبسـ ــم پاییــ ــز

من در تو نگاه میکنم در تو

.
من در تو نگاه میکنم
در تو نفـس می کشم
و زنـدگــــی مــــــــرا
تکــــرار میکنــد ...!!!
.
💖

تبسـ ــم پاییــ ـز
نظرات برای این پست غیر فعال است