نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

من در تو نگاه میکنم در تو

.
من در تو نگاه میکنم
در تو نفـس می کشم
و زنـدگــــی مــــــــرا
تکــــرار میکنــد ...!!!
.
💖

نظرات برای این پست غیر فعال است