گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

دوره ی فتنه ست ، آری می شناسد فتنه ها را

دوره ی فتنه ست ، آری می شناسد فتنه ها را

دوره ی فتنه ست ، آری می شناسد فتنه ها را

آن که در این کربلا عباس دوران بوده باشد

فتنه خشک و تر نمی داند خدایا

وقت رفتن کاشکی دستم به دامان شهیدان بوده باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید