نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

حتی شبـیه اسم تــــــــــــو را هــم کــه

.
حتی شبـیه اسم
تــــــــــــو را هــم
کــه می بـرنـــــد
بـا هـر اشــــــــاره
بنـــــــــدِ دلــــــم
پاره می شود ...!!!
.
💖

نظرات برای این پست غیر فعال است