گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

این نمکدان حسين جنس عجیبی دارد هر چقدر

این نمکدان حسين جنس عجیبی دارد هر چقدر

این نمکدان حسين جنس عجیبی دارد

هر چقدر مى شکنم باز نمک ها دارد😔

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید