گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔴اگر به ولایت و #غدیر خیانت نشده بود، واقعه #کربلا رخ

🔴اگر به ولایت و خیانت نشده بود، واقعه رخ نمی داد.


✍واقعه عاشورا به دست مسلمان نمایان و مدعیان مسلمانی اتفاق افتاد.

🔻اگر به ولایت و غدیر خیانت نشده بود، واقعه کربلا رخ نمی داد.

🔻خیانت به ، عوض شدن ارزش ها و دور شدن از معنویت زمان پیغمبر و دل بستن به دنیا و مادی گرایی، باعث بروز واقعه‌ عاشورا شد.

🔻امام حسین (ع) را تنها گذاشتند چون فهمیدند مزایا و عطایای بودن در کنار حسین کمتر از ابن زیاد و یزید است.

🔻کسانی که با سوء تدبیر خود وضع بد و معیشتی را در جامعه پدید آورند، باید در پیشگاه خداوند، مردم و امام زمان خود پاسخگو باشند.

🔻راز سلامت دین و دنیا و آخرت انسانها در پیروی از ولایت است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید