گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

✅رهبر عظیم الشأن انقلاب امام خامنه ای؛ 🔸وقتی

✅رهبر عظیم الشأن انقلاب امام خامنه ای؛ 🔸وقتی

✅رهبر عظیم الشأن انقلاب امام خامنه ای؛

🔸وقتی از حضرت_زینب سؤال میشود که عاشورا را چگونه دیدی؟ میفرماید: «ما رأیت الّا جمیلا».
🔹این همه مصیبت در چشم زینب_کبری زیباست؛ چون از سوی خداست، چون برای اوست، چون در راه اوست، در راه اعلای کلمه‌ی اوست.
کار برای خدا اینجور است.

🔸لذا نام زینب و کار زینب امروز الگوست و در دنیا ماندگار است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید