نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

و مـن عاشـقِ عطرِ گـــرمِ دســت ‌های

.
و مـن عاشـقِ عطرِ
گـــرمِ دســت ‌های
مـردانـه ات هسـتم
وقـتــــــــــــی لایِ
مــوهای زنـانـــه ام
می‌ پیـچـــــد ...!!!
.


تو 💖

نظرات برای این پست غیر فعال است