گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

یاسیدالشهدا، یا ذبیح العطشان، بشکنددست

یاسیدالشهدا، یا ذبیح العطشان، بشکنددست

یاسیدالشهدا،

یا ذبیح العطشان،

بشکنددست وقلمم ازاین بیشرمی

که تصویرگر دشنه دشمن باشم...

ای زمین کرب و بلا،

چطور این مصیبت را دیدی ودهان بازنکردی ...😢😭

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید