گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

یاسیدالشهدا، یا ذبیح العطشان، بشکنددست

یاسیدالشهدا، یا ذبیح العطشان، بشکنددست

یاسیدالشهدا،

یا ذبیح العطشان،

بشکنددست وقلمم ازاین بیشرمی

که تصویرگر دشنه دشمن باشم...

ای زمین کرب و بلا،

چطور این مصیبت را دیدی ودهان بازنکردی ...😢😭

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید