kh@z@n
kh@z@n

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺗﻮ ﻓﻀﺎﯼ ﺑﻐﻀﺖ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺗﻮ
ﻓﻀﺎﯼ ﺑﻐﻀﺖ ﺑﺨﻨﺪﯼ
ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭﻟﯽ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ
ﻧﮑﻨﯽ
ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺸﯽ ﻭﻟﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ
...
ﻧﮑﻨﯽ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ ﺍﻣﺎ ﻧﺬﺍﺭﯼ ﺍﺷﮑﺎﺕ
ﭘﯿﺪﺍ ﺷﻦ . . .
ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻭﻟﯽ
ﻧﺪﯾﺪﺵ ﺑﮕﯿﺮﯼ
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﺎﺭﻭ ﺑﺸﻨﻮﯼ ﻭﻟﯽ
ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ !
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺩﻟﺘﻮ ﺑﺸﮑﻨﻦ ﻭ ﺗﻮ
ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯽ . . .

بعضی وقتی تو خودت میشکنی....

تبسـ ــم پاییــ ـز
مشاهده همه ی 2 نظر