گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

‌⭕️«انحراف_مردم_کوفه» ‌ ‌ 🔸جامعه_کوفه، جامعه بی‌تقوایی بود. شیعه

‌⭕️«انحراف_مردم_کوفه»


🔸جامعه_کوفه، جامعه بی‌تقوایی بود. شیعه بودند اما ضعف_ایمان داشتند. به همین خاطر در وقت امتحان فرار کردند. این فرارشان به خاطر ضعفِ باور بود. اگر ایمان بالایی داشتند، به شهادت افتخار می‌کردند.

🔹اصلا علت وقوع ماجرای کربلا بی‌دینی بود. یزید بی دین بود؛ سلطنت میخواست. دید اگر امام حسین(ع) بیعت نکند، دیگران هم ممکن است بیعت نکنند. لذا سخت گرفت. امام حسین(ع) هم دید اگر بیعت کند، دیگر اسلام از بین رفته است، چون یزید علناً دین را قبول نداشت.

🔸امام_حسین(ع) چون ایمان‌ش قوی بود، دستور_خداوند را پذیرفت: که باید تو کشته شوی تا اسلام سالم بماند. اگر امام(ع) این کار را نمی‌کرد اسلام از بین می‌رفت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید