گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

شب عاشورا تا وقتی امام حسین نفرمود، عباس جواب شمر ملعون

شب عاشورا تا وقتی امام حسین نفرمود، عباس جواب شمر ملعون

شب عاشورا تا وقتی امام حسین نفرمود، عباس جواب شمر ملعون را نداد
ما عباس می خواهیم که تا امامش اجازه نداده با دشمن تماس نگیرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید