میخوام یکی از کلیه هامو بفروشم تا اون یکی مثل سگ

میخوام یکی از کلیه هامو بفروشم تا اون یکی مثل سگ تنها بمونه نتونه نصف شبی مثانه مو پر کنه
پولشم میزنم به زخم زندگی

👀 👅

مشاهده همه ی 1 نظر