مایکل شوماخر بعد از شش سال از کما خارج شد

مایکل شوماخر بعد از شش سال از کما خارج شد.
اگه پول نداشت، شش سال پیش، از برگشتش ناامید میشدن و با گفتن جمله‌ی "مرگ حقه" به خاک سپرده می‌شد.
باز بگید ثروت خوب نیست و پول نمیتونه مرده رو زنده کنه!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید