گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

امام خامنه ای: ▪️امام سجاد (ع) فرزند و

امام خامنه ای: ▪️امام سجاد (ع) فرزند و

امام خامنه ای:

▪️امام سجاد (ع) فرزند و پیام‌آور عاشورا و مبارز در مقابل کاخ ستم یزید است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید