mani amani
شیطونشیطون
mani amani

رفیق" یعنی ؛ کسی که ، وقتی هست آروم باشی و

رفیق" یعنی ؛ کسی که ، وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست... چیزی توی زندگیت کم باشه، "رفیق" یعنی یک دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت میگیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه ، "رفیق "یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش سو تعبیری نمیشه و "رفیق" یعنی کسی که باهاش جرات میکنی "خودت" باشی ......!!!

مشاهده همه ی 2 نظر