گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

حسین جان . سالها گریه به تو

حسین جان . سالها گریه به تو

حسین جان ...

سالها گریه به تو جرم تلقی میشد
روضه هرشب ما برکت روح‌الله است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید