نمک نشناس ترین موجود زنده ی دنیا شیکمه😒

نمک نشناس ترین موجود زنده ی دنیا شیکمه😒

نامرد هرچی بیشتر خرجش میکنی بی ریخت تر میشه 😩

مشاهده همه ی 4 نظر
P&A

126 پست
Melinapar
Melinapar
P&A : نه والا{-33-}