♥ ... ♥
♥ ... ♥

نکته در اینجاست که آدم هرگز به موقع نمی‌فهمد چه چیزی

نکته در اینجاست که آدم هرگز به موقع نمی‌فهمد چه چیزی

نکته در اینجاست که آدم هرگز به موقع نمی‌فهمد چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست. افسوس، جراحتی است علاج ناپذیر.اوریانا فالاچی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید