♥ ... ♥
♥ ... ♥

ترس مهمترین ویژگی ماست که حاصلش ریاکاری در جامعه است

ترس مهمترین ویژگی ماست که حاصلش ریاکاری در جامعه است

ترس مهمترین ویژگی ماست که حاصلش ریاکاری در جامعه است.

ترس از سنت ، ترس از حکومت ، ترس از خانواده ، ترس از پلیس ، ترس از دین و ترس از تغییر که هراسناک‌ترین ترس ما است !

رضا_کیانیان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید