گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

سي سال در فراق پدر گريه كرد و گفت

سي سال در فراق پدر گريه كرد و گفت

سي سال در فراق پدر گريه كرد و گفت

🔸بازار شام جاي عزيزان ما نبود...😢

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید