گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

💢پرسيدند؟ 🔸آيا آدم گناهڪار هم مےتواند امام زمانش

💢پرسيدند؟ 🔸آيا آدم گناهڪار هم مےتواند امام زمانش

💢پرسيدند؟

🔸آيا آدم گناهڪار هم مےتواند امام زمانش را ببيند؟

🔹جواب دادند :

🔸شمر هم امام زمانش را ديد!

🔹اما نشناخٺ...

♨️اللهم عرفني حجتڪ ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید