گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

📷 برای اثبات مظلومیت رهبر انقلاب همین یک عکس کافیست

📷 برای اثبات مظلومیت رهبر انقلاب همین یک عکس کافیست

📷 برای اثبات مظلومیت رهبر انقلاب همین یک عکس کافیست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید