گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

سلام ای وارث خون شهیدان حسین سرزمین با یزیدان

سلام ای وارث خون شهیدان حسین سرزمین با یزیدان

سلام ای وارث خون شهیدان
حسین سرزمین با یزیدان

الَلهّمَ احفِظ قائِدَنا الِامام خامنه ای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید