خداحافظـ
بی‌حالبی‌حال
خداحافظـ

‏من یجوری دوست دارم که انگار بابتش بهم حقوق میدن :/

‏من یجوری دوست دارم که انگار بابتش بهم حقوق میدن :/

zahra .. ♥️

مشاهده همه ی 125 نظر
خداحافظـ

675 پست
045
045
خداحافظـ :
 نوشته اصلی توسط مهدی شریفی
ما هم نفهمیدیم چی نوشته
 نوشته اصلی توسط اسب وحشی سرکش majara-rad
.
... من نفهمیدم چه گفتی ،

... خود ، تو فهمیدی چه گفتی ، ؟؟ !!! ... خخخ ... {-w2-}
دوتایی بزنین تو سر هم{-18-}
خداحافظـ

675 پست
045
045
خداحافظـ :
 نوشته اصلی توسط مهدی شریفی
آره تو از مطلبش چیزی فهمیدی
کی من یا اسب وحشی سرکش ماهی گیر خخخخ
اسب وحشی سرکش majara-rad
تهران - تهران
8 پست
majara-rad
majara-rad
اسب وحشی سرکش majara-rad :
 نوشته اصلی توسط خداحافظـ
 نوشته اصلی توسط مهدی شریفی
آره تو از مطلبش چیزی فهمیدی
کی من یا اسب وحشی سرکش ماهی گیر خخخخ

... خخخ

... شوخی شوخی ، با دم اسبم تو شوخی ، ؟؟ !!! ... {-140-}
خداحافظـ

675 پست
045
045
خداحافظـ :
 نوشته اصلی توسط اسب وحشی سرکش majara-rad
 نوشته اصلی توسط خداحافظـ
 نوشته اصلی توسط مهدی شریفی
آره تو از مطلبش چیزی فهمیدی
کی من یا اسب وحشی سرکش ماهی گیر خخخخ

... خخخ

... شوخی شوخی ، با دم اسبم تو شوخی ، ؟؟ !!! ... {-140-}
حرص نخور
دم ت خشک میشه{-20-}
خداحافظـ

675 پست
045
045
خداحافظـ :
 نوشته اصلی توسط خداحافظـ
 نوشته اصلی توسط اسب وحشی سرکش majara-rad
 نوشته اصلی توسط خداحافظـ
کی من یا اسب وحشی سرکش ماهی گیر خخخخ

... خخخ

... شوخی شوخی ، با دم اسبم تو شوخی ، ؟؟ !!! ... {-140-}
حرص نخور
دم ت خشک میشه{-20-}
{-88-}