گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

#ما_اهل_کوفه_نیستیم . منشِ مردم کوفه بخدا در ما

#ما_اهل_کوفه_نیستیم . منشِ مردم کوفه بخدا در ما

...

منشِ مردم کوفه بخدا در ما نیست
آی مردم بنویسید،علی تنها نیست

آن دیاری که علی سر به لب چاه گذاشت
به خود حیدرِ کرار،که در اینجا نیست

اینکه بر روی لب ماست،دَم تکبیر است
گرچه از جنس‌ِشعار است،ولی انشانیست

فتنه در نطفه خفه می‌شود اینجا زیرا
اصلا انگار کسی آن طرفِ دعوا نیست

قد کشیدیم همه،زیر عَلَم پس حتما
مقتدای دل ما جز یل تاسوعا نیست

حرفِ صلحِ حسنی را ببرید آنجا که
بر لب مردم آن صحبتِ عاشورا نیست

هر کسی فتنه به‌پا کرد،خودش می‌داند
اذنِ رهبر اگر امروز رسد،فردا نیست

چشم بدخواه بیفتد اگر اینجا به علی
صاحبِ چشم بداند پس از این بینا نیست

اگر از جانب رهبر برسد فرمانی
غیر لبیک به لب پیروِ عاشورا نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید