گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔴شهید سید عباس موسوی دبیر کل سابق حزب الله:

🔴شهید سید عباس موسوی دبیر کل سابق حزب الله:

🔴شهید سید عباس موسوی دبیر کل سابق حزب الله:

🔥ما قومی هستیم که رکوع نمی کنیم جز در نماز و گریه نمی کنیم مگر در عاشورا.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید